Wśród uczestników zebrania widoczni są m.in.: prof. Adolf Suligowski (I rząd pierwszy z lewej), min. WRiOP Sławomir Czerwiński (I rząd drugi z lewej), wicemin. WRiOP Bronisław Żongołłowicz (I rząd trzeci z lewej), Aleksander Kraushar (II rząd pierwszy z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego