Członkowie drużyny podczas treningu na lodowisku. Widoczni: Ehrbar, Krasuski, Grancz, Kazimierz Sokołowski, Jan Hemmerling, Kunach, Kupczyński, Czesław Bereza, Roman Sabiński, Wacław Kuchar, Stworzeński, Karol Weissberg.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.