Ławy rządowe. Widoczni od lewej wicepremierzy: Stefan Jędrychowski, Franciszek Jóźwiak, premier Józef Cyrankiewicz, wicepremierzy: Zenon Nowak, Konstanty Rokossowski.

Fotografia Zbigniewa Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.