Fotografia z marca 1937 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.