Za stołem powyżej ręcznego karabinu maszynowego mjr Tadeusz Komorowski.

Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.