Obraz z lat 1763-1764 ze zbiorów Muzeum Sztuki w El Paso. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.