Fotografia z lat 1924-1939. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.