W grobie tym pochowana jest też jego żona - Janina Konarska-Słonimska (1900-1975), malarka, której biogram także opublikowano w Polskim Słowniku Biograficznym (tom XXXIX, 1999-2000).

 

Fot.: Kaj Małachowski, 14 lipca 2019.