Fot. ze zbiorów Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej (krewnej drugiej żony Schellera).

Pozyskana w roku 2019 w ramach akcji "Wirtualny Pomnik Niepodległej".

W tym samym grobie pochowana jest też pierwsza żona Edwina Schellera - Izabela Maria z Kowalewskich Schellerowa (1915-1984), żołnierz ZWZ-AK ps. "Janka", sanitariuszka i wywiadowczyni, która jeszcze jako narzeczona brała udział w akcji wykupienia go z rąk lubelskiego Gestapo (więziony i torturowany był "Pod Zegarem" oraz na Zamku),  wraz z nim gromadziła leki dla Powstańców Warszawskich i wreszcie wraz z nim została aresztowana w Bydgoszczy przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, więziona i sądzona wraz z mężem w Gdańsku została podobne jak i on zwolniona, ale wskutek tortur straciła dziecko.