Widoczni od lewej: krytyk literacki Józef Herbaczewski, aktor Stanisław Stanisławski, artystka malarka i rzeźbiarka Janina Konarska, pisarz Antoni Słonimski, pisarz Ferdynand Goetel.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego