Fotografia opublikowana w książce "Niepokalnów : klasztor OO. Franciszkanów i siedziba wydawnictwa m.in. "Rycerza Niepokalanej", "Rycerzyka Niepokalanej" ; powstanie i rozwój do końca 1934 r.", wydanej w Niepokalanowie przez Centralę Milicji Niepokalnej w 1935 r.