Stoją w grupie, w pierwszym rzędzie: Sawa-Sawicki,  Jur Gorzechowski, Sosnkowski, Piłsudski, Skotnicki, Trojanowski, Tessaro-Zosik, Berbecki. Stoją w drugim rzędzie: Fuksiewicz, X, Scewola-Wieczorkiewicz, Dąbkowski, Daszyński,   Rouppert.  Trzeci rząd: Litwinowicz, dr Piestrzyński, Satyr-Fleszer,  dr. Zaorski, Belina-Prażmowski, X, Sulistrowski, Słonecki, Brzoza.  Stoją z boku na schodach (od dołu):  NN, Stachiewicz, NN, Kaden-Bandrowski,  Kasprzycki,  ojciec Kosma, Wyrwa, Burchard-Bukacki, Orlicz-Dreszer, NN, NN, NN.

Fotografia opublikowana w książce "Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie : pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów", wydanej w Warszawie przez firmę Bibljoteka Albumów i Reprodukcji  w roku 1930.