Rysunek według portretu współczesnego wykonany przez G. Pillatiego. 

Ilustracja z "Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX [...]", Tom II, s. 102. Praca wydana  nakładem Marii Chełmonskiej w Warszawie w 1903 r.