Prezydium konferencji - widoczny Piotr Jaroszewicz.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.