Uczestnicy zjazdu na sali obrad. Siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: wiceminister skarbu Stefan Starzyński, prezes Centralnego Związku Polskiego Przemysłu Górnictwa Andrzej Wierzbicki, dr Feliks Młynarski, rektor Wyższej Szkoły Handlowej Antoni Sujkowski, inżynier Maurycy Chorzewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.