Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: rektor Uniwersytetu Wileńskiego profesor Witold Staniewicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego profesor Wojciech Świętosławski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, profesor Franciszek Bujak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Włodzimierz Antoniewicz.