Książka wydana w 1911 roku w Warszawie przez Księgarnię Gebethnera i Wolffa.