Książka została wydana w 1896 roku  w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.  Ilustrował ją Piotr Stachiewicz. Rycina została zamieszczona między stonami  96 i 97.