Uczestnicy uroczystej akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego ks. Bronisław Żongołłowicz, kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. Konstanty Chyliński, premier Marian Zyndram Kościałkowski, wiceminister rolnictwa i reform rolnych hr. Roger Raczyński, wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki, dowódca OK VII Poznań gen Edmund Knoll-Kownacki (II rząd z prawej), prezydent poznańskiego Ziemstwa Kredytowego Józef Żychliński (II rząd 3. z prawej). Pod oknem widoczni przedstawiciele korporacji studenckich ze sztandarami.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.