Generał Felix von Barth (2. z lewej w 1. rzędzie) w towarzystwie oficerów legionowych. Widoczni m.in.: major Michał Żymierski oraz pułkownik Stanisław Szeptycki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.