Ryc. z książki J. Dantiscusa "Poemata et hymni e Bibliotheca Zalusciana...", wydanej we Wrocławiu w 1764 r.