Kwit opatrzony jest odręcznym podpisem Sobieskiego (Cześnika Koronnego) oraz lakowym odciskiem jego pieczęci (ukazującej herb rodu Janinów otoczony inicjałami "I S Z S", które być może należy odczytać jako "Jan Sobieski z Sobieszyna").

W tekście mowa o pensji za "Strażnikostwo Polne". Jednak z biogramu w PSB wynika, że nie chodzi tu o strażnikostwo polne, zwane też wielkim, jeden z urzędów centralnych Korony (w roku 1699 urząd ten sprawował Stefan Potocki, późniejszy Wojewoda Bełski), ale o strażnikostwo wojskowe, funkcję nadawaną przez Hetmana (biogram Sobieskiego wyraźnie stwierdza że "W r. 1692 został S. mianowany przez hetmana Jabłonowskiego strażnikiem wojskowym" oraz że był nim tytułowany do początku roku 1707). Wiadomo skądinąd, że funkcje te często bywają mylone. Być może Sobieski nazwał tu sam siebie "Strażnikiem Polnym" w odróżnieniu od rzeczywistego Strażnika Polnego który w tym okresie był już nazywany "Strażnikiem Wielkim".

Dokument wystawiono w Warszawie, 30 lipca 1699. Warto odnotować, że był to ostatni dzień trwania sejmu pacyfikacyjnego warszawskiego (16 czerwca30 lipca 1699). Biogram Sobieskiego informuje nas, że był on na tym sejmie posłem z koła wojskowego ("W r. 1699 został obrany posłem z koła wojskowego na sejm. Dn. 28 VII t.r. na audiencji posłów wojskowych domagał się zapłaty żołdu i uhonorowania zasłużonych żołnierzy.").

Oryginał zachowany w kolekcji „Autografy dawne”, teki Władysława Górskiego, T. 15, Sobek - Szydłowski, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl