Ilustracja nr 28 z albumu Juliana Bartoszewicza "Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy, prymasi Królestwa Polskiego : wizerunki z Galeryi Łowickiej", wydanego w Warszawie w 1864 roku.