Fotografia Saryusza Wolskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.