Ilustracja z książki Józefa Dowbora-Muśnickiego "Moje wspomnienia", wydanej w Poznaniu w 1936 roku przez Przewodnik Katolicki (s. 29).