Dowódcą 1. Pułku Ułanów Krechowieckich był wówczas mjr Zygmunt Podhorski. 

Reprodukcji fotografii pocztówki wydanej w okresie międzywojennym.