Profesor Oskar Halecki (siedzi pośrodku) w towarzystwie uczestników uroczystości zebranych w sali Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. Widoczni m.in. ks. biskup Antoni Szlagowski, profesor Tadeusz Zieliński (siedzi pierwszy z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.