Jubilat Ludwik Lawiński w otoczeniu uczestników uroczystości jubileuszowej. Widoczni od lewej artyści: Edmund Minowicz, Konrad Tom, Ludwik Sempoliński, Zygmunt Wiehler, Józef Śliwicki, Marian Rentgen, Igo Sym, Hanka Ordonówna, Tadeusz Frenkiel, Ludwik Lawiński, Czesław Skonieczny, Adolf Dymsza, Józef Urstein, Tadeusz Olsza, W. Łuczaj, Kazimierz Krukowski.