Komendant straży W. Choroszyński składa przysięgę na sztandar, którego ojcem chrzestnym został minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner (przy sztandarze). Widoczni również: prezes straży dyr. Kleski (odczytuje rotę przysięgi) z żoną - matką chrzestną sztandaru (w jasnym kostiumie), starosta opatowski Cichy oraz były poseł Adam Morozowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.