Fotografia ze zbiorów Narodowgo Archiwum Cyfrowego.