Portret z pocztówki wydanej w 1933 roku przez Wydawnictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej.