Siedzą od lewej: Leon Pomirowski, profesor Józef Ujejski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Ferdynand Goetel, Stefan Kiedrzyński, Stanisław Miłaszewski, Władysław Zawistowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.