Siedzą od lewej: Stanisław Miłaszewski, Piotr Choynowski, profesor Józef Ujejski, dyr Jastrzębowski, Wacław Grubiański, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Kołaczkowski, Wacław Borowy.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.