Pierwszy z lewej widoczny ks. Kosma Lenczowski.  

Fotografia opublikowana w książce Józefa Panasia "Pamiętniki kapelana Legionów Polskich. Cz. 2" wydanej w 1920 roku we Lwowie przez St. Rehmana.