Fotografia karykatury wykonana w latach 1925-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.