Drzeworyt Jana Styfiego opublikowany w 1878 roku w czasopiśmie "Kłosy", nr 654, s. 32.

Źródło kopii cyfrowej: polona.pl