W prawym rzędzie od prawej: ppor. Jan Nowak-Jeziorański, gen. Antoni Chruściel, minister Adam Pragier, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. Tadeusz Pełczyński.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.