Uczestnicy konferencji, marszałek senatu Julian Szymański (z prawej) i poseł Jan Dąbski.