Członkowie delegacji polskiej. Siedzą od lewej: członek rady głównej Związku Inwalidów Wojennych Jan Ludyga-Laskowski, członkini zarządu Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Wanda Pełczyńska, gen. Roman Górecki, członkini rady zarządzającej FIDAC Maria Zaleska, NN. Stoją m.in.: płk Bronisław Gembarzewski, Kazimierz Smogorzewski ze Związku Inwalidów Wojennych, delegat Wyrzykowski.

Fotografia Stanisława Londyńskiego.