Wśród delegatów widoczni m.in.: prezes ZG Związku Polskich Stronnictw Ludowych Jan Dąbski (najwyższy z prawej), przewodniczący klubu parlamentarnego PSL „Wyzwolenie” Błażej Stolarski (stoi w środku, w czarnym ubraniu), poeta Feliks Gwiżdż (siedzi, 2 z lewej przy stole), wicemarszałek Sejmu Jan Woźnicki (stoi za stołem, w środku, opiera dłoń na stole).

Zdjęcie Agencji Fotograficznej W. Machowski - W. Złakowski z Warszawy.