Stoją, od lewej: Maria z Ostrowskich Romiszewska, Wilhelm Romiszewski, Jadwiga z Ostrowskich Radwanowa, Mieczysław Radwan;

Siedzą, od lewej: Elżbieta z Rzepko-Łaskich Rykman, Anna ze Sławińskich Ostrowska, Wacław Ostrowski. Zdjęcie wykonane w Kijowie.

Pochodzi z archiwum rodzinnego Romiszewskich. Pozyskane w roku 2018 w ramach akcji Wirtualny Pomnik Niepodległej.