Obraz wystwiony na Zamku Gripsholm ze zbiorów Narodowej Galerii Portretów Szwecji.