Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Sztokholmie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.