Fotografia z lat 1918-1931 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego