Rycina Aleksandra Regulskiego według rysunku Józefa Buchbindera, opublikowana w 1883 roku w "Tygodniku Illustrowanym",  Seria 4, T. 2 nr 50, s. 379. 

Źródło kopii cyfrowej: mbc.cyfrowemazowsze.pl.