Obraz z 1856 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.