Na pierwszym planie rozmawiają (od lewej): I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, wiceminister Zenon Kliszko, wicepremier Konstanty Rokossowski.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.