Widoczni m.in.: A. Dębczyński, A. Borowikowa, redaktor Marian Dąbrowski (trzeci z lewej), Julia Rylska, E. Gołębiowski, Gustaw Morcinek (w drugim rzędzie, pierwszy z lewej), Juliusz Kędziora (w drugim rzędzie, drugi z lewej), Edwin Alfred Jędrkiewicz, Tadeusz Kudliński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.