Pocztówka opublikowana w Krakowie przez wydawnictwo "Galerja Polska" w 1920 r.