Prezydent RP Ignacy Mościcki (x) przy przeprawie wojsk przez most pontonowy. Wyjaśnień udziela gen. Rudolf Prich (1). Obok widoczni także: gen. Kazimierz Dzierżanowski (2), płk Segiusz Zahorski (3), major Edward Czuruk (4).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.